Samenwerking

Schooljaar 2016-2017

November '16

6e leerjaar 

Bezoek aan de begraafplaats en bespreken van begrafenisrituelen in de verschillende levensbeschouwingen

Voor meer foto's klik hier

Feedback van enkele leerlingen

Julie Bundervoet
-          Ik vond de PowerPoint leuk, maar op de duur werd mijn geduld op (het was te lang)
-          Het kerkhof vond ik leuk omdat ik dan al wat bijgeleerd heb (zoals het teken van getrouwd zijn)
Elke Burms
-          Ik vond het bezoek aan het kerkhof leuk omdat ik dan nog meer kon bijleren
-          Ik vond de PowerPoint in de klas ook leuk omdat ik dan ook nog veel meer kon bijleren van de islamitische begraafplaatsen
Lynn Bornauw
-          Ik vond het interessant dat de jongens minder witte doeken rond hun krijgen dan meisjes
-          Ik vond het interessant dat sommige mensen in de kist gelegd en dan verbrand werden
Coppens Aurelie
-          Ik vond het wel leuk met juf Ann. Want ik leerde wel wat bij.
-          Maar op het kerkhof vond ik het minder fijn omdat het ijskou was en ik kon niet (bijna niet maar ik overdrijf graag ;) ) meer schrijven
Ellen Van Lysebettens
-          Ik vond het wel interessant over de islamitische gebeuren van begraven
-          Ik vond het rondlopen oop het kerkhof en de opdrachtjes doen wel leuk en interessant
Leyla Van Driessche
-          Ik vond het leuk dat we met de andere klassen samen werkten, de PowerPoint was ook heel leerzaam. Op het kerkhof vond ik het minder leuk want ik vind kerkhoven niet leuk omdat ze zo triest zijn.
Maarten
-          Ik vond het niet zo leuk omdat: het een trieste en saaie plaats was
-          Ik vond het ook niet zo leuk omdat: je er niet zo veel kon doen
Marit Verbraekel
-          Het was koud op het kerkhof
-          Ik vond de diavoorstelling omdat ik veel bijgeleerd heb
Merel
-          Ik vond het interessant op de begraafplaats maar het was koud
-          Het was leuk om bij te leren over de begraafplaats van de les over juf Ann
Elisa
-          Ik vond het heel leuk dat we samen met de andere klas hadden gewerkt en ik heb dingen bijgeleerd.
-          Wel jammer dat we moesten stil zijn maar dat is jammer zo
Anahita
-          Ik vond het leuk, maar ik kreeg koude tenen.
-          Ik weet nu al veel meer over begraven
Norah matthijs
-          Ik vond het interessant omdat = er verschillende soorten graven zijn en dat er regels zijn over de graven
-          En ook dat juf Ann daar naartoe is gegaan  naar een van de begraafplaatsen
Ps: ik vond het leuk

September '16

De berenklas
1e les levensbeschouwing van het 1e leerjaar
Hallo!
Op dinsdag en woensdag  6-7/9/’16 hadden de leerlingen van het 1e leerjaar hun eerste les levensbeschouwing.
Van de kleuterklas naar het eerste leerjaar is voor de kinderen een hele grote stap om te nemen.
Het zijn angstige en spannende dagen voor hen. Dan zoeken ze steun en veiligheid bij hun vriendjes.
Net op dat ogenblik worden de leerlingen in vele scholen, zonder enig woord van uitleg van elkaar gescheiden voor de levensbeschouwelijke lessen. De kinderen moeten dan naar  aparte klassen, bij verschillende  leerkrachten om over andere onderwerpen les te krijgen. De kinderen begrijpen niet waarom. Soms horen dat het is omdat ze anders denken of verschillend geloven. Wat is geloven? Waarin geloven zij? Wie is beter? Wie is slechter?
Daarom besloten wij om de eerste lesjes levensbeschouwing gezamenlijk te geven en de leerlingen voor te bereiden op die “scheiding”.
Aan de hand van de persoonlijke verhalen van beertjes leggen we uit dat, de ouders voor hen een keuze gemaakt hebben volgens hun visie. De beertjes vertellen kort iets over hun levensbeschouwing aan de hand van zaken die herkenbaar zijn voor de leerlingen, die zo aansluiting vinden bij hun eigen beertje en juf.
Aan de hand van spelletjes leren de kinderen hun levensbeschouwelijke groep kennen en maken kennis met de leerlingen in hun groep.
Juf Vera is afwezig  en is nog niet vervangen, maar zij zond wel haar beertje Knubbe naar school, om te vertellen over de lessen Zedenleer.
Vanaf volgende week zitten we apart in onze eigen levensbeschouwelijke klasjes. Toch blijven we allemaal grote vrienden. Soms komen we samen in de berenklas om nog meer van en over elkaar te leren.

Groetjes,
De juffen levensbeschouwing

 Voor meer foto's klik hier

 Schooljaar '15-'16
Bezoek aan kerken, moskee en Geuzenhuis.

Juni 2016. Met de leerlingen van het vijfde leerjaar gingen we op stap om de vier levensbeschouwingen van onze school van dichtbij te ervaren.  We brachten een bezoek aan een Katholieke en een Protestantse kerk, een moskee en het Geuzenhuis.

In de Katholieke Kerk te Heusden gaf een vrijwilligster ons uitleg over alles wat er te zien is, en over de rituelen en gebruiken in de kerk.

In de Protestantse Kerk aan de Brabantdam werden we verwelkomd door de predikant, 
die ons de kerk liet zien en vertelde over de verschillen met de Katholieke kerk.

 Aan de Dampoort bezochten we een  moskee, waar een Islamitische gids ons te woord 
stond en antwoord gaf op onze vragen.

 En tot slot brachten we een bezoek aan het Geuzenhuis, een vrijzinnig centrum in Gent, 
waar we vergast werden op een interactieve powerpointpresentatie. 

Wat de kinderen er zelf van vonden:
- Ik vond het super leuk en ik heb veel bijgeleerd (Katoo)
- Ik vond het leuk omdat we in de moskee onze schoenen uit moesten doen. (Vince)
- Ik wist niet dat er matten lagen in de moskee en de rest snapte ik. (Simon)
- De moskee vond ik leuk omdat het daar zacht is maar ik vond het daar soms moeilijke woorden zijn. (Kyano)
- Ik vond het leuk om andere godsdiensten te ontdekken. (Benno)
- Je moet respect hebben voor het geloof. Elke soort kerk is anders. (Esmee)

Voor meer foto's klik hier.
----------------

Interlevensbeschouwelijke module:
Macht


In het vierde leerjaar hebben de leerlingen samen een les gehad over macht. Via een verhaal: 'BalloniĆ«' hebben de leerlingen kennisgemaakt met macht. Wanneer 1 persoon alle macht in handen heeft, verloopt dit niet altijd eerlijk. Nadat ze het verhaal gehoord hadden, speelden ze het na. De leerlingen kregen allemaal een ballon en afhankelijk van de kleur hadden ze veel of weinig macht. De leerlingen die minder macht hadden die moesten steeds buigen voor de leerlingen met meer macht. En de koning, die liep gewoon tussen de anderen zonder te hoeven buigen. De leerlingen die het minst macht hadden, vonden het niet tof dat ze steeds maar moesten buigen. 
Nadien hebben we besproken dat niet de hoeveelheid blufstuf in je ballon je macht geeft, maar dat je dit kan vervangen door andere middelen zoals wapens, geld... Ook de juf of meester heeft macht over leerlingen, maar dan door haar of zijn kennis. De leerlingen hebben ondervonden dat je macht niet mag misbruiken omdat het negatieve gevolgen heeft voor de anderen.

Voor meer foto's klik hier.


Aanslagen ParijsDe week na 13 november hebben we in de levensbeschouwelijke lessen even stil gestaan rond de aanslagen in Parijs. Vele leerlingen zaten met vragen en konden deze dan ook stellen aan ons, de levensbeschouwelijke leerkrachten.
In de eerste graad en tweede graad hebben we samen een vriendschapsketting gemaakt. In de derde graad hebben we een muur gemaakt met vredeswensen en posters tegen geweld.
De leerlingen hebben geleerd dat we allemaal vrienden kunnen zijn ondanks de verschillende levensbeschouwelijke keuzes die we maken.

Voor meer foto's klik hierAfscheidsrituelen 

Eind oktober 2015 brachten we met het 6de leerjaar een bezoek aan de begraafplaats in Heusden. De kinderen waren in groepjes verdeeld en kregen opdrachten. Ze keken naar symbolen en teksten op de grafzerken en urnen, en ontdekten de eigenheid en het geloof of de waarden van een overledene.
In de klas leerden we verder over begrafenis, crematie en de visie op de dood in de verschillende levensbeschouwingen. Elke juf bracht een powerpoint en er was gelegenheid om vragen te stellen.
Deze activiteit was voor ons ook een aanleiding om over onze eigen geloofsovertuiging te spreken in het algemeen.

Dit vonden de kinderen er van:
-Tof! Zo leren we andere levensbeschouwingen ook kennen.
-Ik vond de uitleg van juf An heel interessant.
-Ik vond het leuk om in groepjes opdrachten te doen op het kerkhof.
-Ik heb veel bijgeleerd over begraven en gecremeerd worden.voor meer foto's klik hier