IslamWelkom in ons nieuwe islamklasje in het oude postgebouwWat doen we in de islamles?

Islam betekent overgave aan Allah. Wie zich overgeeft aan Allah is een moslim. Een moslim getuigt dat er geen god is die aanbeden mag worden dan Allah en dat de profeet Mohammed Zijn laatste boodschapper is.
De islamlessen bestaan uit verschillende onderdelen: geloofsleer, aanbidding, het leven van de profeet Mohammed, Koran, zedelijkheid en godsdienst en cultuur.
In de lessen geloofsleer, leren we Allah beter kennen, Zijn Schepping, Zijn profeten en Boeken, enz. Hoe en waar we Allah aanbidden leren we in de lessen aanbidding, maar ook hoe en waar anderen bidden leren we hier ook. De profeet Mohammed is een groot voorbeeld voor ons, dus moeten we weten hoe hij leefde en wie zijn familie was. Dan kunnen we beter vergelijken hoe ons gedrag is en hoe wij omgaan met onze familie en omgeving. In de Koranlessen is het niet de bedoeling dat we veel Koranverzen memoriseren, maar dat we leren wat er in de Koran staat, wat de hoofdstukken betekenen die we uit het hoofd zouden moeten kennen en hoe we volgens de Koran moeten leven. Zedelijkheid is in elke levensbeschouwing heel belangrijk. Hoe we met elkaar moeten omgaan, familiebanden en over de zieken, armen en mensen in nood. Maar ook over onze speciale dagen. Godsdienst en cultuur, is omgaan met andere godsdiensten, onze omgeving, het milieu. Deze lessen worden deels samen met de andere levensbeschouwelijke vakken gegeven (zoals bv “de berenklas”).

De islamles is er in de eerste plaats om de leerlingen op een speelse en creatieve manier liefde voor hun godsdienst te laten krijgen, een warm hart voor hun profeet en nieuwsgierigheid om meer te leren over de islam. 

Juf
Khadija-Ann


Wie gelooft, doet het goede!


Aleyna heeft een hulporganisatie bedacht om de vogels de winter door te helpen.

Zij werkte haar idee├źn uit op een PowerPointpresentatie en bracht daad bij woord door voederballen in de bomen te hangen.

Voor meer foto's klik hier
Om de PowerPoitpresentatie van Aleyna te zien klik je hier

De Heilige Boeken

Als moslim moeten wij in alle Heilige Boeken geloven en ze respecteren.
Daarom leren wij naast de Koran ook over de Thora, de Psalmen en het Evangelie.

Aleyna maakte als samenvatting een mooie woordspin op het bord.

Fijn offerfeest!

Op 24/9/'15 vierden de moslims het jaarlijkse offerfeest.
Het offerfeest is het grootste van de twee enige feesten voor de moslims.
Het is een onderdeel van de Hadj, de bedevaart naar Mekka.
Daarbij moeten de moslims een aantal verplichte rituelen uitvoeren.
Het laatste ritueel van de Hadj, is het offeren van een ram.

Aleyna maakte een marsepeinen schaapje en een 3D-wenskaart