Zedenleer

In de lessen niet confessionele zedenleer zetten we de kinderen ertoe aan vrij en zelfstandig te denken en te handelen.
De lessen zijn een ontdekkingstocht naar zichzelf, de anderen en de wereld om ons heen.
De kinderen leren er: - zichzelf beter kennen maar ook wat andere mensen denken en doen, en waarom
                                   - nadenken over hoe ze willen leven
                                   - waarom ze iets doen of juist niet
                                   - hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen omgaan en samenleven.
Dit alles gebeurt op een vrijzinnig-humanistische basis, d.w.z. via vrij onderzoek, zonder enige vorm van godsdienst, of van een geloof in een god, en door de mens centraal te stellen.

Werkmethodes
Aan de hand van concrete situaties of verhalen die aansluiten bij de leefwereld van het kind, kunnen ze zich inleven in de gedachten en gevoelens van anderen. Ze leren ook hun eigen gevoelens en gedachten onderzoeken.
Via allerlei gespreksvormen leren ze dat niet iedereen dezelfde mening heeft, leren ze de mening en argumenten van anderen kennen en leren ze vrij en zelfstandig denken.
Met behulp van diverse werk- en spelvormen leren ze zich zowel verbaal als niet-verbaal uit te drukken en leren ze handelen volgens hun eigen inzichten.
In een schrift verzamelen we de verwerking per thema. We doen echter heel wat meer dan de loutere weergave op papier.

Evaluatie
 Hoewel de lessen zedenleer zeker en vast een bron van kennis zijn, focust het rapport zich vooral op de groei van uw kind in sociale vaardigheden, maatschappelijk aanvaardde attituden, het kritisch denken, medewerking en inzet in de lessen zedenleer.

De juffen
Vera en NyRoel, zijn knuffelbeer Knubbe en juf Ny kijken uit naar een fijn schooljaar met de leerlingen van 1A.